quinta-feira, outubro 13, 2005

Na Nuvenbru, Shakespeare ta papia kriolu
Asosiason Mindelact ta pusta ma é kontesimentu más inportanti di es fin di anu 2005, na kanpu di arti seniku na Kabu Verdi. Tres grupu di Mindelu djunta pa prizenta un mostra di pesas di Shakespeare montadu na kriolu.

Dia 19 ku 20 di Nuvenbru ten Rei Lear - Nhô Rei já bá cabeça, ki estrea na Festival Mindelact 2003, un djunta-mó di Grupu di Tiatru di Centru Cultural Purtugues di Mindelu y Atelier Teatrakacia.

Y dia 26 y 27 di Nuvembru, pesa Sonho de uma Noite de Verão, pa Konpanhia Solaris, ki estrea na Sitenbru.

Y na Praia? Pamodi ki grupus di Praia ka ta djunta pa fazi un mostra di tiatru tanbé? Ka nu spera só pa Marsu Mes di Tiatru... ó inton pa ensaia só pa bai Mindelact. Praia ten 110 mil algen. Es debi gosta di tiatru tanbé...

Fotus di João Barbosa
Desde 27/11/2004