sábado, novembro 20, 2004

afinal é dia 1!


É simé: dia 1 afinal, é data ki Palásiu di Kultura sta ben batizadu ku nomi di Ildo Lobo. Nhos diskulpanu, ma nu dadu un data dipos el mudal.

Más: dia 19, sesta fera, es ta kumesa pinta Palásiu pa risebi nomi di Ildo.

Ma Lantuna ta purgunta gó: É Só pinta faxada ô ten ki fazedu otu kusa?

Sima: dinamiza spasu pa dignifika mas nomi di Ildo, ki gosi é patrimoniu di tudu Kauverdianu? Fazi riforma na Spasu pa ora ki ten esposison (sima kontisi ku Mito) pa ka pinga agu na kabesa di kenha ki bai asisti?

Palásiu di Kultura é di nós tudu...só kritika ka ta. Nu ten ki fazi!Desde 27/11/2004