terça-feira, dezembro 07, 2004

Konbersu Sabi

Raiz di Polon é konvidadu pa sugundu seson di Konbersu Sabi na Patiu di Palásiu. Pa papia di purkursu di grupu, modi ki és ganha mundu, prufissionalizason, agenda pa 2005 - pur ixemplu, turné na Fevereru pa 16 sidadi afrikanu!

Sta bai ten prujeson di fotus, vidiu biografia y prisentason di un riportagi sobre sés ultimu kriason, RUINAS. Kinta Fera, seis y meia di tardi.

Desde 27/11/2004